Góc giải lao mùa làm việc tại nhà của team Abi

06/12/2019 - ABI news
Không tụ tập chơi bi-a hay ăn hoa quả tám chuyện cùng nhau được thì chúng ta cùng ngồi tại nhà chơi game show có thưởng cùng nhau

Không tụ tập chơi bi-a hay ăn hoa quả tám chuyện cùng nhau được thì chúng ta cùng ngồi tại nhà chơi game show có thưởng cùng nhau 

Làm việc tại nhà không có nghĩa là mọi người không giao lưu được với nhau nhé 

Làm việc tại nhà không có nghĩa là mọi người không giao lưu được với nhau nhé :laughing:

Ngày 08/04/2020 : Game IQ hack não
Giải Nhất : Đồng Như Hà
Giải nhì : Phạm Ngọc Vân
Ngày 09/04/2020
Giải Nhất : Phạm Ngọc Vân
Giải Nhì : Nguyễn Văn Quân

Evaluate - Comment
Have 0 comment, evaluate about Góc giải lao mùa làm việc tại nhà của team Abi

AAdminAdmin

Welcome. Feel free to leave a comment, we will respond soon

Reply.
Sender information
Click here to rate
Sender information
0.01782 sec| 1891.883 kb